Pomiary elektryczne

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej  jest prawnym obowiązek w każdym nowo powstałym lub modernizowanym budynku. Celem wykonywania pomiarów jest przede wszystkim niezawodność i bezpieczeństwo ludzi, a także instalacji. Pomiary wykonują nasi wykwalifikowani elektrycy za pomocą specjalnego sprzętu diagnostycznego.

Korzyści wynikające
z wykonywania pomiarów elektrycznych.

01. Pomiary elektryczne wykonywane są przez uprawnionych specjalistów

02. Testujemy i badamy kompleksowo całą instalację

03. Kontrola i przegląd środowiska pracy, mierzonej instalacji elektrycznej

04. Prace kontrolno-pomiarowe zgodnie z wymogami prawa budowlanego i firm ubezpieczających

05. Wczesne wykrycie i zniwelowanie ryzyka zwarcia lub pożaru

06. Zwieńczenie protokołem pomiarowym wraz z zaleceniami

Rodzaje pomiarów elektrycznych

Niezależnie od budowy infrastruktury elektrycznej podczas jej pomiarów weryfikujemy w przypadku nowych i modernizowanych inwestycji, czy instalacja elektryczna została wykonana prawidłowo, a urządzenia zostały przyłączone w odpowiedni sposób oraz czy nie popełniono żadnych błędów podczas projektowania sieci, takich jak błędy związane z odleglością elementów umieszczanych na instalacji, czy z poziomem wilgotności pomieszczeń. W pierwszym etapie prac weryfikujemy również stan techniczny stan przewodów i połączeń. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie skuteczności ochrony przewodów przed spięciem, ochrony przeciwpożarowej, działanie wyłączników różnicowo-prądowych. Dodatkowo przeprowadzamy pomiar rezystancji izolacji pozwalający określić jaki jest stan izolacji przewodów i czy nie doszło do jej uszkodzenia.

Ostatecznie jednak zakres czynności pomiarowych i przeprowadzanych prac jest uzależniony od specyfikacji instalacji, miejsc ajej montażu, rodzaju obiektu oraz typowi przyłączonych do niej urządzeń.

Rodzaje wykonywanych pomiarów NN/SN/WN

Instalacja niskiego napięcia (NN)
 • Pomiary rezystancji izolacji odgromowej
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego
 • Pomiar rezystancji izolacji:
  Obwód 1-fazowy
  Obwód 3-fazowy
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
  Obwód 1-fazowy
  Obwód 3-fazowy
 • Oględziny instalacji elektrycznej
 • Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego
 • Pomiar natężenia równomierności oświetlenia
 • Badanie ciągłości PE
 • Wykonanie dokumentacji (protokoły)
Instalacja średniego napięcia (SN)
 • Pomiar transformatora grupy III (pełny)
 • Badanie próbki oleju: zakres podstawowy
 • Badanie próbki oleju zakres rozszerzony
 • Badanie wyłącznika
 • Pomiary wyłącznika, konserwacja napędu, próby funkcjonalne
 • Pomiary przekładników prądowych/napięciowych
 • Pomiar wyładowań niezupełnych
Instalacja wysokiego napięcia (WN)
 • Pomiar wyłącznika
 • Pomiar transformatora grupy II (izolacja, opory, przekładnia, magnesowanie, diagnostyka komputerowa przełącznika zaczepów
 • Pomiar napięć rażeniowych dotykowych stacji WN/SN

Na zdjęciu pomiar rezystancji uzwojeń transformatora.

Zaawansowane technologie pomiarowe

Podczas prac pomiarowych na instalacjach elektrycznych wykorzystujemy wielokanałowe metody badań instalacji. W celu podniesienia jakości i rzetelności wykonywanych badań stosujemy również technologię termowizyjną i ultradźwiękową.

i

Protokół

Potwierdzeniem przeprowadzenia pomiaru instalacji elektrycznej jest protokół przygotowany i przekazany Klientowi przez specjalistę R&S Engineering.

W treści każdego protokołu zawieramy poniższe informacje:

 • Dane identyfikujące instalację, jej adres, dane zleceniodawcy, datę pomiaru, datę następnego pomiaru
 • Orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji
 • Ewentualne zalecenia i uwagi
 • Tabele z wynikami pomiarów instalacji elektrycznej
 • Kopię kwalifikacji SEP osoby/osób uczestniczących w pomiarach
 • Kopię certyfikatu kalibracji urządzenia/urządzeń pomiarowych
 • Pieczęcie i podpisy osób wykonujących pomiary

Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej?

Cena pomiarów instalacji elektrycznej zależy od wielu czynników takich jak ilości punktów pomiarowych, ilości osprzętu w rozdzielnicy elektrycznej, dostęp do urządzeń i czasu dojazdu na usługę. Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, dopasowując ją do potrzeb Klienta.

SPRawdź nasze pozostałe usługi

Czyszczenie
i konserwacja
Urządzeń
elektrycznych Pomiary
termowizyjnePOMIARY
ULTRADŹWIĘKOWE


PRZEGLĄD
INFRASTRUKTURY
ELEKTRYCZNEJ

Oficjalny dystrybutor Acoem

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury elektrycznej dla przemysłu według restrykcyjnych norm i zasad. Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz pomiarami elektrycznymi, ultradźwiękowymi i termowizyjnym infrastruktury elektrycznej. Postaw na bezpieczeństwo i niezawodność swojego parku z R&S ENGINEERING.

Dane firmowe

R&S ENGINEERING S.C.

ul. Puszkarska 9

30-644 Kraków

NIP: 675-150-04-56

Copyright © 2020 - R&S ENGINEERING