Przegląd infrastruktury elektrycznej

Wykonujemy okresowe przeglądu instalacji elektrycznych, które odgrywają kluczową rolę dla zapewniania sprawności urządzeń technicznych w każdym przedsiębiorstwie. Prawidłowo wykonany gwarantuje wartości nadrzędne dla każdej organizacji, czyli bezpieczeństwo pracowników i całej infrastruktury pod względem zagrożeń pożarowych.  Wykonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Zadbaj
o bezpieczeństwo
w twojej firmie

Jak często należy wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5 lat jest ustawa Prawo budowlane (Art. 62. 1 pkt 2.; Dziennik Ustaw 2017 poz. 1332). Zgodnie z tymi przepisami właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do dokonania kontroli stanu technicznego budynku, w tym instalacji elektrycznej, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

W przypadku działania czynników zewnętrznych, jak wyładowania atmosferyczne, powodzie czy silne wiatry, przeglądy te należy wykonywać każdorazowo po ich wystąpieniu. Dotyczy to sytuacji, gdy nastąpiło uszkodzenie budynku lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.

Ubezpieczenie

Firmy ubezpieczeniowe podczas podpisywania umów na ubezpieczenie budynków nie zawsze informują właścicieli nieruchomości o  konieczności posiadania aktualnych badań instalacji. Protokoły te jednak są niezbędne do uzyskania odszkodowania, np. w przypadku pożaru czy zalania obiektu przez wodę. Jeżeli dokumentów nie będzie – nie ma szans wypłatę świadczeń od ubezpieczyciela.

W R&S ENGINEERING wykonujemy wszystkie przeglądy zgodnie ze wszystkimi normami wymaganymi przez firmy ubezpieczeniowe.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej polega na  sprawdzeniu bezpieczeństwa instalacji dla jej użytkowników. Przegląd rozpoczyna się od przeprowadzenia oględzin instalacji elektrycznych z wykorzystaniem pełnego zakresu organoleptycznego. Celem oględzin jest skontrolowania poprawności wykonania montażu instalacji i wykrycie widocznych wad. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie pomiarów  instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Przeczytaj więcej o diagnostyce pomiarowej (kliknij)

Kto wykonuje przegląd instalacji elektrycznych?

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych wykonuje specjalista posiadający doświadczenie kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Są to kwalifikacje określane jako uprawnienia typu D i są weryfikowane co 5 lat.

i

Protokół

Potwierdzeniem przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej jest protokół przygotowany i przekazany Klientowi przez specjalistę R&S Engineering.

W treści każdego protokołu zawieramy poniższe informacje:

 • Dane identyfikujące instalację, jej adres, dane zleceniodawcy, datę pomiaru, datę następnego pomiaru
 • Orzeczenie czy instalacja nadaje się do eksploatacji
 • Ewentualne zalecenia i uwagi
 • Tabele z wynikami pomiarów instalacji elektrycznej
 • Kopię kwalifikacji SEP osoby/osób uczestniczących w pomiarach
 • Kopię certyfikatu kalibracji urządzenia/urządzeń pomiarowych
 • Pieczęcie i podpisy osób wykonujących pomiary

  Ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej?

  Cena przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej zależy od wielu czynników takich jak ilości punktów pomiarowych, ilości osprzętu w rozdzielnicy elektrycznej, dostęp do urządzeń i czasu dojazdu na usługę. Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, dopasowując ją do potrzeb Klienta.

  SPRawdź nasze pozostałe usługi

  Czyszczenie
  i konserwacja
  urządzeń
  elektrycznych


  Pomiary
  elektryczne
  (NN / SW / WN)  Pomiary
  termowizyjne  POMIARY
  ULTRADŹWIĘKOWE

  Oficjalny dystrybutor Acoem

  Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury elektrycznej dla przemysłu według restrykcyjnych norm i zasad. Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz pomiarami elektrycznymi, ultradźwiękowymi i termowizyjnym infrastruktury elektrycznej. Postaw na bezpieczeństwo i niezawodność swojego parku z R&S ENGINEERING.

  Dane firmowe

  R&S ENGINEERING S.C.

  ul. Puszkarska 9

  30-644 Kraków

  NIP: 675-150-04-56

  Copyright © 2020 - R&S ENGINEERING