Pomiary termowizyjne

Termografia jest procesem obrazowania w paśmie średniej podczerwieni (długości fal od 9 do 14 μm). Umożliwi rejestrowanie promieniowania cieplnego emitowanego przez wszystkie ciała fizyczne. Wykorzystanie tej metody w przemyśle pozawala na pozyskiwanie i analizę informacji termicznych o urządzeniach z wykorzystaniem urządzeń do bezkontaktowego obrazowania termicznego.

Efektem przeprowadzenia pomiarów termograficznych jest obraz odwzorowujący powierzchniowy rozkład temperatur. Metoda ta umożliwia porównywanie wybranych obszarów badanego obiektu co w efekcie prowadzi do zlokalizowania niewidocznych gołym okiem anomalii.

KORZYŚCI UŻYCIA METODY TERMOWIZYJNEJ

01. Brak kontaktu fizycznego

02. Wysoki komfort pracy

03. Bezpieczeństwo

04. Znikome ryzyko porażenia prądem

05. Zmniejszenie ryzyka oparzenia

06. Brak oddziaływania w strukturę badanego obiektu

07. Jedna z kluczowych metod pomiarowych i diagnostycznych.

Do czego służy kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna umożliwia uzyskanie obrazu badanej powierzchni lub wybranego elementu wykorzystując promienie podczerwieni. Zaletą tej metody jest szybka kontrola temperatury zobrazowana w postaci przetworzonego promieniowania na obraz widzialny. Liczba pomiarów jest nieograniczona a wykonane termogramy w postaci obrazów stanowią idealną metodę gromadzenia danych.

Podczas prowadzonych przez nas pomiarów używamy niezawodnych urządzeń marki FLIR, które wykorzystują najnowocześniejsze dostępne technologie.

Najczęstsze zastosowanie termografii

W PRZEMYŚLE

 • badanie izolacji termicznej rurociągów i sieci ciepłowniczych,

 • badanie chłodni przemysłowych,

 • wykrywanie usterek maszyn i urządzeń,

 • diagnostyka linii i procesów produkcyjnych,

 • problem ze smarowaniem,

 • przegrzewanie łożysk,

 • lokalizacja wycieków,

 • wykrywanie zagrożenia samozapłonu ( np. skład węgla).

W ENERGETYCE

 • uszkodzenie izolacji,
 • przegrzewanie się połączeń,
 • niedokręcone połączenia,
 • utleniające się przełączniki WN,
 • wysoka rezystancja złącz,
 • uszkodzenie bezpiecznika,
 • uszkodzenie wyłącznika,
 • diagnostyka rozdzielni elektrycznych,
 • badanie ogniw fotowoltaicznych.
i

Raport

Po zakończeniu badań metodą termowizyjną dostarczamy naszym Klientom raport wykonywany przez specjalistę R&S ENGINEERING.

W raporcie znajdują się następujące dane:

 • Dane identyfikujące instalację, jej adres, dane zleceniodawcy, datę pomiaru, datę raportu
 • Dane techniczne kamery termowizyjnej
 • Warunki atmosferyczne ( temperatura, wilgotność)
 • Listę oraz opis wykonanych pomiarów
 • Ewentualne zalecenia i uwagi
 • Kopię kwalifikacji i certyfikacji termowizyjnej osoby/osób uczestniczących w pomiarach

W zależności od zamówienia Klienta, raport dostarczamy  w formie klasycznej w formacie elektronicznej lub drukowanej oraz w wersji zaawansowanej – rozszerzonej o zdalny dostęp z komputera, tabletu lub smartfona.

Ile kosztuje badanie termowizyjne?

Cena badania uzależniona jest od wielu czynników takich jak ilości punktów pomiarowych, ilości osprzętu w rozdzielnicy elektrycznej, dostęp do urządzeń i czasu dojazdu na usługę. Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, dopasowując ją do potrzeb Klienta.

SPRawdź nasze pozostałe usługi

Czyszczenie
i konserwacja
urządzeń
elektrycznych


Pomiary
elektryczne
(NN / SW / WN)POMIARY
ULTRADŹWIĘKOWE


PRZEGLĄD
INFRASTRUKTURY
ELEKTRYCZNEJ

Oficjalny dystrybutor Acoem

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury elektrycznej dla przemysłu według restrykcyjnych norm i zasad. Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz pomiarami elektrycznymi, ultradźwiękowymi i termowizyjnym infrastruktury elektrycznej. Postaw na bezpieczeństwo i niezawodność swojego parku z R&S ENGINEERING.

Dane firmowe

R&S ENGINEERING S.C.

ul. Puszkarska 9

30-644 Kraków

NIP: 675-150-04-56

Copyright © 2020 - R&S ENGINEERING