Przegrzanie przewodu neutralnego

Przegrzanie przewodu neutralnego

Case study | termowizja Przegrzanie przewodu neutralnego. Zalecana wymiana przewodu oraz dodatkowy pomiar elektryczny obwodu. Dalsza praca powinna być wstrzymana celem neutralizacji ryzyka pożaru czy tez uszkodzenia rozdzielni. Więcej o technologii Zamów indywidualną...
Asymetria temperaturowa na 2 fazach

Asymetria temperaturowa na 2 fazach

Case study | termowizja Asymetria temperaturowa na 2 fazach. Najprawdopodobniej luźno dokręcone połączenia. Zalecane dodatkowe pomiary elektryczne. Dalsza eksploatacja może doprowadzić do nieodwracalnych deformacji izolacji. Więcej o technologii Zamów indywidualną...
Asymetria temperaturowa na jednej z faz

Asymetria temperaturowa na jednej z faz

Case study | termowizja Asymetria temperaturowa na jednej z faz. Zmiana może wynikać z większego poboru energii elektrycznej lub niedokręconego przewodu. Warto wykonać dodatkowy pomiar elektryczny. Długotrwałe nagrzewanie się przewodów powoduje odkształcenie warstwy...
Temperatura krytyczna urządzenia

Temperatura krytyczna urządzenia

Case study | termowizja Temperatura krytyczna, dalsza praca urządzenia winna być wstrzymana. Elementy typu łożyska, wały, przekładnie będą trwale zniekształcone. Widoczny brak odpowiedniej kontroli i monitorowania pracy. Celem uniknięcia podobnych sytuacji zalecany...
Przekroczona temperatura łożyska III

Przekroczona temperatura łożyska III

Case study | termowizja Przekroczona temperatura łożyska. Dalsza praca może doprowadzić do trwałego uszkodzenia łożyska a w konsekwencji uszkodzenia maszyny i zatrzymanie ciągu produkcyjnego. Zalecana dodatkowa kontrola wibrodiagnostyczna łożyska oraz kontrola poziomu...
Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym III

Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym III

Case study | termowizja Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym. Zalecane sprawdzenie poprawności działania chłodzenia oraz dodatkowe badanie wibrodiagnostyczne celem eliminacji problemu mechanicznego. Dalsza praca może doprowadzić do uszkodzenia uzwojeń...
Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym II

Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym II

Case study | termowizja Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym. Zalecane sprawdzenie poprawności działania chłodzenia oraz dodatkowe badanie wibrodiagnostyczne celem eliminacji problemu mechanicznego. Dalsza praca może doprowadzić do uszkodzenia uzwojeń...
Przekroczona temperatura łożyska II

Przekroczona temperatura łożyska II

Case study | termowizja Przekroczona temperatura łożyska. Dalsza praca może doprowadzić do trwałego uszkodzenia łożyska a w konsekwencji uszkodzenia maszyny i zatrzymanie ciągu produkcyjnego. Zalecana dodatkowa kontrola wibrodiagnostyczna łożyska oraz kontrola poziomu...
Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym I

Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym I

Case study | termowizja Przekroczona temperatura w silniku elektrycznym. Zalecane sprawdzenie poprawności działania chłodzenia oraz dodatkowe badanie wibrodiagnostyczne celem eliminacji problemu mechanicznego. Dalsza praca może doprowadzić do uszkodzenia uzwojeń...
Przekroczona temperatura łożyska I

Przekroczona temperatura łożyska I

Case study | termowizja Przekroczona temperatura łożyska. Dalsza praca może doprowadzić do trwałego uszkodzenia łożyska a w konsekwencji uszkodzenia maszyny i zatrzymanie ciągu produkcyjnego. Zalecana dodatkowa kontrola wibrodiagnostyczna łożyska oraz kontrola poziomu...