Case study | czyszczenie

Czyszczenie i konserwacja transformatorów pod napięciem 15/07 kV miało na celu usunięcie zanieczyszczeń takich jak pył, kurzu, folie, drobne elementy plastikowe, drobiny papieru i wykrycie niedokręconych izolatorów wsporczych. Celem prac było zminimalizowanie ryzyka związanego z nadmiernym nagrzewaniem się transformatorów, uszkodzeniem wentylatorów chłodzących, ryzykiem pożaru, wystąpienia łuku elektrycznego, obecnością luźnych ciał mogących zakłócić pracę transformatora. Środek czyszczący jest w pełni di-elektryczny i skutecznie wypłukuje najbardziej uciążliwy brud.

Korzyści: Brak konieczności wyłączania transformatorów, utrzymanie napięcia, zastosowanie konserwacji nieniszczącej, zmniejszenie kosztów związanych z przełączaniem transformatorów, zmniejszenie redukcja wyżej wymienionych zagrożeń, pełna odpowiedzialność po stronie wykonawcy.

Metoda: Czyszczenie na mokro pod napięciem wraz z infrastrukturą użytkową

Oficjalny dystrybutor Acoem

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury elektrycznej dla przemysłu według restrykcyjnych norm i zasad. Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz pomiarami elektrycznymi, ultradźwiękowymi i termowizyjnym infrastruktury elektrycznej. Postaw na bezpieczeństwo i niezawodność swojego parku z R&S ENGINEERING.

Dane firmowe

R&S ENGINEERING S.C.

ul. Puszkarska 9

30-644 Kraków

NIP: 675-150-04-56

Copyright © 2020 - R&S ENGINEERING