Pomiary otworów

Wyosiowanie z metodą zegarową

Typowe zastosowania to pomiary pełnego otworu, m.in. czopy łożysk do sprężarek i silników Diesla.

Jak wykonać pomiar prostoliniowości metodą zegarową?

Podczas pomiaru prostoliniowości metodą zegarową wiązkę lasera ustawia się mniej więcej równolegle do linii środkowej. Środkową pozycję każdego otworu można zmierzyć, dokonując odczytów za pomocą odbiornika w dwóch punktach, oddalonych od siebie o 180°.

Jako odniesienia można użyć dwóch punktów. Program pozwala na pomiar do 99 punktów.

1. Konfiguracja

 • Łatwa i szybka
 • Wstępnie zdefiniowana

2. Pomiar

 • Wyraźny ogólny widok pomiaru
 • Natychmiastowe wyświetlanie pozycji mierzonego obiektu
 • Oznaczone kolorami punkty pomiarowe
 • Punkty pomiarowe można rejestrować w dowolnej kolejności

3. Regulacja

 • Wartości na żywo w fazie regulacji
 • Prowadnica kątowa wyświetla zaakceptowany (zielony) obszar rejestracji punktu pomiarowego
 • Zielone strzałki pokazują, w którym kierunku należy dostosować się do zera
 • Kodowane kolorami wartości pomiaru

Osiowanie z metodą kąta łuku

Typowe zastosowania to pomiary połówkowe, np. kompresory i turbiny z dzielonymi obudowami.

Jak wykonać pomiar prostoliniowości metodą kąta łuku?

Pomiary prostoliniowości metodą Arc Angle są wykonywane przez ustawienie wiązki laserowej mniej więcej równolegle do linii środkowej.
Jako odniesienia służą dwa punkty. Czujnik umieszcza się w trzech do dziewięciu pozycjach w każdym punkcie pomiarowym, aby znaleźć środek mierzonego obiektu. W przypadku pomiarów kąta łuku detektor pracuje w trybie jednoosiowym.

Program pozwala na pomiar do 99 punktów.

1. Konfiguracja

 • Łatwa i szybka
 • Wstępnie zdefiniowana

2. Pomiar

 • Wyraźny ogólny widok pomiaru
 • Natychmiastowe wyświetlanie pozycji mierzonego obiektu
 • Oznaczone kolorami punkty pomiarowe
 • Punkty pomiarowe można rejestrować w dowolnej kolejności

3. Regulacja

 • Wartości na żywo w fazie regulacji
 • Prowadnica kątowa wyświetla zaakceptowany (zielony) obszar rejestracji punktu pomiarowego
 • Zielone strzałki pokazują, w którym kierunku należy dostosować się do zera
 • Kodowane kolorami wartości pomiaru

Więcej informacji:
NXA Geometry

Oficjalny dystrybutor Acoem

Świadczymy kompleksowe usługi utrzymania infrastruktury elektrycznej dla przemysłu według restrykcyjnych norm i zasad. Zajmujemy się profesjonalnym czyszczeniem, konserwacją, przeglądami okresowymi oraz pomiarami elektrycznymi, ultradźwiękowymi i termowizyjnym infrastruktury elektrycznej. Postaw na bezpieczeństwo i niezawodność swojego parku z R&S ENGINEERING.

Dane firmowe

R&S ENGINEERING S.C.

ul. Puszkarska 9

30-644 Kraków

NIP: 675-150-04-56

Copyright © 2020 - R&S ENGINEERING